Disclaimer van de website www.trainers.nu van Trainers.nu

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58173420

 

Artikel 1: Inhoud

1.1 Trainers.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden in teksten die op de website worden weergegeven, die afkomstig zijn van personal trainers of bezoekers. Indien de bezoeker er zeker van wil zijn dat de informatie op de website die door een personal trainer is geplaatst juist is, dan dient de bezoeker contact op te nemen met de desbetreffende personal trainer.

1.2 Trainers.nu waarborgt niet dat haar website ononderbroken of vrij van fouten is. Trainers.nu behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de toegang ertoe in te trekken. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Trainers.nu behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

1.3 Trainers.nu kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

1.4 Aan op de website geplaatste beoordelingen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 Trainers.nu kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Trainers.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop/daarvoor verstrekte informatie.

2.2 Bepaalde links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Trainers.nu, welke geen eigendom van Trainers.nu zijn, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat de bezoeker de website van Trainers.nu. Trainers.nu kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van de eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

2.3 Trainers.nu sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

2.4 Hoewel Trainers.nu alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Trainers.nu niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers via de website worden geplaatst of verstuurd.

2.5 Trainers.nu kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van diensten van derden die via de website worden aangeboden. De website biedt slechts een zoekfunctie waarmee de bezoeker een personal trainer kan vinden.

 

Artikel 3: Intellectuele eigendom

3.1 De informatie die op de website staat mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt. De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Het auteursrecht van de inhoud, beeld en vormgeving van de website berust bij Trainers.nu.

3.2 Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Je hebt 0 trainers geselecteerd voor vergelijking. Bekijk vergelijking Alles verwijderen